Om DARC

Danish Racing Club (DARC)

DARC er en klub der er oprette til målrettet at varetage banekørernes interesser i DASU.

Men selv om dette primære formål stadig opfyldes, så har vi også medlemmer fra andre grene af motorsporten.

DARC er ikke en klub i traditionel forstand, med klubhus, medlemsaftner, arbejdsweekender og klubfester, men her bruger vi alt vores energi på de ting der betyder noget for den aktive kører, så som lettere administration af medlemskaber og licenser, billigere test/træningsdage på forskellige baner i både Danmark og udlandet.

DARC har heller ikke nogen lokal tilknytning til et bestemt område, medlemmerne kommer fra hele landet (og enkelte fra udlandet), så derfor er klubben til dig, hvor det at køre er vigtigere end det med klubaftner mv.

Hvad gør DARC for dig?
Opretter og fornyr din licens.
Rådgiver dig vedrørende licens, DASU og meget mere.
Kan varetage din racerklasses interesser og administrative opgaver.
Hjælper dig med problemer, du kommer ud for i forbindelse med racerløb.

DARC arbejder for:
At gøre det nemt og godt for medlemmerne, bl.a. ved at man nemt og tit kan komme ud at teste. DARC stiller ikke krav om, at man skal have licens i klubben for at kunne teste ved klubbens arrangementer. Den fremgangsmåde, mener DARC, er pression.

Udelukkende at tjene banekørernes interesser. DARC arrangerer ikke løb og er derfor uafhængig af økonomiske og andre interesser, der kan stride mod banekørernes.

At samarbejde med alle, der arbejder for at forbedre forholdene og sikkerheden.

At gennemføre gode tiltag sammen med DASU.

At forbedre forretningsgangen i DASU og dansk motorsport generelt.

At de forskellige klasser har ordentlige forhold og bliver behandlet så ens som muligt.

Venlig hilsen
Danish Racing Club.