Generalforsamling 2020, ny dato

Vi har fastsat en ny dato for generalforsamlingen 2020, den bliver afholdt lørdag den 20 marts.

Afstemningen om udlandsløbet er slut, der er 12 som har stemt, og resultatet blev som følgende 4 stemte i mod og 8 stemte for, derfor arbejder bestyrelsen videre med at  få et udlandsløb på plads.

Herunder finder I indkaldelsen til generalforsamlingen, skulle forsamlingsforbuddet til den til stadig forhindre vi mødes fysiske, vil mødet blive afholdt digitalt:

Generalforsamling 2020

Generalforsamlingen afholdes d. 20/3 2021 kl. 10 – ca. 13.30, hos Yokohama Danmark, Hammerholmen 12, 2650 Hvidovre, eller som online møde hvis forsamlingsforbuddet stadig er for lavt.

Inviteret er medlemmer af Kørerforeningen Gr. N, Deltager i Yokohama 1600 Challenge, Yokohama Danmark, DASU, Gunnar Aaskov eller repræsentant og interesseret i Yokohama 1600 Challenge, kun medlemmer og bestyrelsen er stemmeberettiget

Tilmelding skal ske Her senest d. 13/3-2021 ( alle deltager skal tilmeldes enkelvis)

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller.
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskabet
  4. Indsendte forslag
  5. Valg af formand for 2 år (vælges lige år)
  6. Valg af ét bestyrelsesmedlem for 2 år
  7. Valg af en suppleant for 1 år
  8. Valg af revisor og en revisor suppleant
  9. Evt.

Der kan stilles forslag til ændringer til kørerforeningens vedtægter (vedtægter kan findes på hjemmesiden).

Forslag indsendes Her senest d. 5/3-2021, forslag offentliggøres på hjemmesiden

Vi håber på stort fremmøde, livlig og seriøs debat samt en konstruktiv holdning til forenings bedste.

Vel mødt

Kørerforeningen Gr. N/Yokohama  1600 Challenge

Brian Jakobsen

Dette indlæg blev udgivet i 2021, Nyheder. Bogmærk permalinket.