Forslag til ændring Reglementsmøde Kørerforeningen Gr. N 2021 Reglementpunkt: 254S.2

Hvilket reglemet ønskes ændret : Teknisk reglement
Reglementpunkt : 254S.2
Nuværende tekst / reglementspunkt : Der skal i alle biler monteres krævede datalogningsudstyr. Datalogningsudstyret er godkendt af DASU. Dette system skal under hele konkurrencen være korrekt tilsluttet og udlæses af klassens tekniske kontrollant/teknisk delegeret/teknisk chef. Det er alene deltagerens ansvar at systemet er tilsluttet og monteret korrekt, og dermed fungerer efter hensigten. Fejlagtig tilslutning eller montering vil blive behandlet som en teknisk afvigelse fra reglementet. Logger skal være monteret inden teknisk kontrol
Ønskes ændres til : Datalogning
Enhver deltagers bil, skal inden deltagelse i mesterskabet gennemføre en coast down test i samarbejde med og efter kørerforeningens anvisninger.
Såfremt en deltagers bil ikke har gennemført en coastdown-test inden deltagelse, tillægges den deltagende bils minimumsvægt et vægttillæg / strafballast. Tillægget fastlægges af klassens tekniske kontrollant i samarbejde med klassens bestyrelse og BU. Der anvendes standarddata til loggerboksen fra lignende bil til beregning af den deltagende bils effekt. Data bestemmes af klassens tekniske kontrollant i samarbejde med klassens bestyrelse og BU.
Testen betales af køreren og udføres på et af kørerforeningen anvist sted.
Der skal monteres det af kørerforeningen krævede datalogningsudstyr.
Datalogningsudstyret er godkendt af DASU. Dette system skal under hele konkurrencen være korrekt tilsluttet og må kun udlæses af den tekniske kontrollant/teknisk delegeret/teknisk chef.
Det er kørerens ansvar, at der er data på loggerkortet.
Det er alene deltagerens ansvar at systemet er tilsluttet og monteret korrekt, og dermed
fungerer efter hensigten. Fejlagtig tilslutning eller montering vil blive behandlet som en teknisk afvigelse fra reglementet.
Logger + strømstik til denne monteres uden for kørerens rækkevidde. For funktionskontrol, skal loggeren kunne ses fra bagruden.
Loggere skal være monteret inden teknisk kontrol.
Dataloggeren skal være monteret uden om hovedafbryderen.
Evt. begrundelse : Coast down testen udføres for at finde den enkelte bils Cda og rr værdi. Samt biler der ikke nået at blive coast down testet kan deltage.
Forslagsstillers navn: Bo Stentved
Email: 1600.kontrol@gmail.com
Dette indlæg blev udgivet i 2021, Nyheder. Bogmærk permalinket.