Regler for Ladies Cup

Ret enkle – du skal være kvinde. Alle uanset alder er velkommen – bare du er minimum 14 år.

Tilmelding til Ladies Cup Her

Udrag fra Hankook 1600 Challenges sportslige reglement:

Der køres om en Ladies Cup. For at denne cup skal oprettes, skal der minimum være 3 tilmeldte kvinder til 1600 Challenge senest 1. april i indeværende år. For at deltage i Rookie, Oldboys og/eller Ladies mesterskaberne, skal man pr. mail, eller via hjemmesiden give besked om dette. Dette skal ske til kørerforeningen senest ugen før det skal gælde fra.


Ladies Cup afvikles uafhængig af andre mesterskaber.

Der gives følgende point i Ladies Cup. Alle point tæller og der kan ikke ”smides væk”.
1. plads = 10 point
2. plads = 8 point
3. plads = 6 point
4. plads = 5 point
5. plads = 4 point
6. plads = 3 point
7. plads = 2 point
8. plads = 1 point