Indkaldelse Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen afholdes d. 1/12 2019 kl. 9 – ca. 13.30, i trekant området, adresse kommer senere.

Forslag kan ses Her

Inviteret er medlemmer af Kørerforeningen Gr. N, Deltager i Yokohama 1600 Challenge, Yokohama Danmark, DASU, Gunnar Aaskov eller repræsentant og interesseret i Yokohama 1600 Challenge, kun medlemmer og bestyrelsen er stemmeberettiget

Tilmelding skal ske Her senest d. 24/11 2019 ( alle deltager skal tilmeldes enkelvis)

 1. Dagsorden:
 2. Valg af dirigent og referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Fremlæggelse af regnskabet
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Propositioner/dækbegrænsning for næste løbssæson
 7. Indsendte forslag
 8. Valg af Klasserepræsentant for 2 år (vælges ulige år)
 9. Valg af 3 bestyrelses medlemmer for 2 år
 10. Valg af en suppleant for 1 år
 11. Valg af revisor og en revisorsuppleant
 12. Evt.

Der kan stilles forslag til ændringer til kørerforeningens vedtægter (vedtægter kan findes på hjemmesiden).

Forslag indsendes Her senest d. 16/11-2019, forslag offentliggøres på hjemmesiden

Vi håber på stort fremmøde, livlig og seriøs debat samt en konstruktiv holdning til forenings bedste.

Vel mødt

Kørerforeningen Gr. N/Yokohama  1600 Challenge

Brian Jakobsen

Dette indlæg blev udgivet i 2019, Nyheder. Bogmærk permalinket.